.

NAZIV RADA:

Crvena pika 

 

AUTORI:

Merima Tica, Sarajevo, BiH
Maša Čelebić, Podgorica, Crna Gora
Vladimir Lutovac, Berane, Crna Gora

GRAFICKI PRILOZI: