.

NAZIV RADA:

 Zvrk

 

 

 

AUTORI:

Emina Vranić, Sarjavo, BiH
Ena Tahirović, Sarjavo, BiH
Lejla Medić, Sarjavo, BiH

 

GRAFICKI PRILOZI: