.

NAZIV RADA:

Urberapublic pavilions

 

 

AUTORI:

Dina Haljeta, Sarajevo, BiH
Amela Rasikadic, Rotterdam, Nizozemska
Berina Bratic, Rotterdam, Nizozemska

GRAFICKI PRILOZI: