.

NAZIV RADA:

Terasa za sve

 

 

AUTORI:

Melika Konjicanin, Visoko, BiH
Almedina Hamzic, Sarajevo, BiH

GRAFICKI PRILOZI: