.

NAZIV RADA:

Privremeno

Ime i prezime: Borjan Brankov

Država: Srbija

Grad:  Pancevo

 

Kratka biografija:

Student doktorskih studija na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu. Bavi se naučnim istraživanjem na polju privremenih objekata, sigurnosti objekata u slučaju hazarda, takođe crta, fotografiše i zeza se.

Opis rada

Ideja ovog konkursa deluje krajnje ozbiljno i pozitivno, ali u sadašnjem vremenu mi normalni smo previše ozbiljni, a stanje je takvo da nas jedino humor, neshvaćeni humor, može spasiti. Zato, kao svaki lenji arhitekta, sam ovo počeo u zadnjem trenutku raditi. Nema poente crtati viziju, već samo opušteno staviti lava na kapiju i ući svojim lepim autom izmedju, u dvoriste. Sve je ovo povezano. Shvatite, od sramote da mi ovokav rad od malo uloženog vremena bude na sajtu izložen došao sam do toga da je sve nas sramota svega oko nas, a opet sve je tu, ništa ne menjamo. Zašto onda treba da se stidim kad je sve ovo samo privremeno. Eto to je moja vizija. Prava pasivna balkanska vizija.