.

NAZIV RADA:

Paleotopia 2116AD

Ime i prezime: Filip Pračić

Država: Hrvatska

Grad: /

 

Kratka biografija:

/

Opis

Ideja Paleotopije bazirana je na viziji anarho-primitivističkog društva budućnosti i njegovog alternativnog modela za život na Zemlji. Čovječanstvo je u ovoj  post-kapitalističkoj utopiji odlučilo podijeliti ravni dio kopnenog prostora na pravilnu MREŽU kvadrata unutar kojih su postavljeni 'Monoliti' sa određenom funkcijom. MREŽA je u fizikalnom smislu ostvarena 'Algovodom' ( sofisticiranim sustavom cijevi koji provode luminiscentno bio-gorivo nastalo od algi, koje se pretvara u struju za frižidere, pećnice i uređaje te istovremeno služi kao kontinuirana javna rasvjeta ); kartezijanski prostor kvadranata punktuiranih točkom, ostvaren pomoću spomenutih monolita i algovodom, potrebno je shvatiti kao apsolutnu vizualno-arhitektonsku metaforu za racionalnu i ravnopravnu uporabu resursa i ostvarenja fizioloških potreba. MREŽA tako postaje zajednički prostor koji održava ljudsko tijelo na životu, spoj kuće, grada i infrastrukture, ali istovremeno ni jedno od toga.

 

Odricanjem od ideje posjedovanja, progresa i trajnog privatnog staništa te moći i nasilja koje iz njih proizlaze, novo čovječanstvo prelazi na primordijalan način lovačko-sakupljačkog i nomadskog životnog stila potpomognutog arhitekturom, energijom i resursima MREŽE. Oslobođeni od želja i svih formalnih struktura, bez potrebe za novcem i zaposlenjem, život postaje beskonačni izlet i avantura između prirode i 'mreže' te neograničeno uživanje u spontanim i nepredvidivim društvenim procesima koje takav životni stil amplificira.

 

Eliminacijom društvene stratifikacije, prisile i otuđenja, iako smješteno u budućnosti novo čovječanstvo 'Paleotopije 2116.' vraća se ne-alijeniranom življenju pred-kulturnog paleolitika, ovog puta očišćenog od strepnje za preživljavanjem zahvaljujući 'MREŽI'. Općom prostornom monotonijom i odsustvom kulture, prošlost i budućnost koagulirali su u vječnu sadašnjost u ovom ultimativnom ne-mjestu.