.

NAZIV RADA:

Instalacija autobus

Ime i prezime: Marijana Ćurčić, Dragan Graovčević, Uroš Zvizdić

Država: Srbija

Grad: Požega

 

Kratka biografija:

Neformalna grupa sačinjena od tri autora, različitih zanimanja i interesovanja pokušava da realizuje zajednički projekat.


Marijana Ćurčić, Master-likovni umetnik-slikar, studije završila na FLU u Be

ogradu u klasi redovnog profesora Radomira Kneževića, izlagala više puta u zemlji i inostranstvu.
Dragan Graovčević, diploma osnovnih studija Beogradske politehnike na smeru Industrijski dizajn


Uroš Zvizdić, Master- likovni umetnik-vajar, studije završio na FLU u Beogradu u klasi redovnog profesora Mrdjana Bajića, izlagao više puta u zemlji i inostranstvu.

Opis rada

Rad predstavlja instalaciju u prostoru sačinjenu od elemenata enterijera putničkog autobusa i video snimaka, različitih socijalnih interakcija izmedju tri autora, projektovanih na zidove oko instalacije.
Elementi enterijera autobusa su ukomponovani u odnosu na projekciju video snimaka, koja predstavlja spoljašnjost kroz koju se autobus zamišljeno “kreće”.
Putničko vozilo koje se iz tačke A kreće ka tački B prelazi određeni put i na tom putu, putnik vizuelno registruje bezbroj različitih kadrova koji su različiti i zavise od  posmatrača. Ideja je da se posmatrači u susretu sa realizovanom instalacijom zaustave kod improvizovanog enterijera autobusa, sednu na stolice i odgledaju video radove. Ovaj rad je pokušaj da posmatrače provede i skrene im pažnju na autoportret i interakciju tri mlada autora i tim činom popularizuje ličnost umetnika i njegovu umetnost u vremenu kad ona nastaje.