.

NAZIV RADA:

Honeycomb District

Ime i prezime: Žanina Mavrin,  Ante Brajković

Država: Hrvatska

Grad: Čakovac

 

Kratka biografija:

IME I PREZIME: Ante Brajković
DATUM ROĐENJA:         19. listopada 1996.
ADRESA STANOVANJA: - prebivalište: bana Josipa
                                           Jelačića 158, Mačkovec
                                       - boravište: bana Josipa Jelačića
                                         158, Mačkovec
TELEFON:  - mob. 099 678 0324
DRŽAVLJANSTVO:         Hrvatsko

Moje ime je Ante Brajković. Rođen sam 19.11.1996. u Čakovcu. Svoje osnovno školsko obrzovanje završio sam u Osnovnoj školi Šenkovec. Nakon osnovne škole upisao sam Graditeljsku školu Čakovec, smjer arhitektonski tehničar.  Kako sam većinu svog školovanja prolazilo vrlo dobrim uspjehom, imao sam kvalitetnu podlogu za fakultet arhitekture. Stoga,  sam 2015/2016 godine upisao fakultet arhitekture na Sveučilištu u Mariboru. Tokom ljetnih praznika za vrijeme srednje škole i fakulteta usavršavao sam svoje vještine poslovima vezanih uz struku, u arhitektonskom te geodetskom birou. Uz prije spomenutu stručnu praksu angažirao sam se u poslovima ugostiteljstva. Veoma sam druželjubiva i komunikativna osoba te volim sklapati nova poznanstva i razne poslove.

IME I PREZIME: Žanina Mavrin
DATUM I MJETO ROĐENJA: 22. lipnja 1997., Čakovec, Hrvatska
ADRESA STANOVANJA: -   prebivalište Matije Gupca 2a,
                                            Novo Selo Rok
                                        - boravište Schlüsselbergstr 25,
                                           München


Žanina Mavrin, imam 19 godina. Dolazim iz grada Čakovca u Hrvatskoj gdje sam završila III. Osnovnu školu Čakovec i pohađala Graditeljsku školu Čakovec, smjer dizajner unutrašnje arhitekture. Godine 2014. i 2015. sudjelovala sam na natjecanju Likovne umjetnosti i dizajna gdje sam 2015. god. nagrađena sa prvom generacijskom nagradom, a kasnije i oskarom znanja u Hrvatskoj. Nastavila sam u smjeru unutrašnje arhitekture te sam trenutno student na Akademiji Likovnih Umjetnosti u Münchenu, smjer dizajn unutrašnje arhitekture.

 

 

Opis rada

Brzi način života kojim čovjek danas živi i jos brži način života kojim će živjeti u budućnosti treba biti poduprijeti i sa brzim stanovanjem/gradnjom. Iako danas čovjek ima i novčanu i tehničku sposobnost za bržu gradnju, životne potrebe, način stanovanja, uvjeti samog života će se drastično promijeniti kroz budućnost koja dolazi. Proučavali smo na koji način zapravo životinje žive i na koji način grade svoja staništa/kuće koja još i dan danas negdje stoje i ne mijenjaju se. Ideja za projekt nastala je iz pobližeg promatranja načina gradnje pčelinih košnica. Od načina gradnje, oblika košnice  sve do detalja dograđivanja košnice. Uzeli smo za primjer i dograđivanje košnica, kako bi to mogli primjeniti na samoj gradnji zgrada, na koje stvari trebamo paziti te koje stvari su praktične, a koje nisu.
Projekt Honeycomb District predstavlja sustav izgradnje zgrada i stanova za koje mislimo da će biti naša budućnost.  Sustav izgradnje temelji se na Plug-In konstrukciji koja dopušta ljudima da se brzo dosele i također da se brzo odsele. Zašto smo se odlučili za Plug-In konstrukciju? Smatramo da je Plug-In konstrukcija pametan način za život jer čovjek odabire zgradu u kojoj želi živjeti, odabire kat na kojem želi živjeti, čak odabire i može sudjelovati u dizajniranju svog stana. Od veličine stana do samog unutrašnjeg izgleda stana. Kako smo zamislili izgradu tih zgrada? Zgrada bi se sastojala od tri glavna djela. Prvi dio nalazi se u unutrašnjosti dvorišta zgrade a to je stepenište i mjesto gdje su sve instalacije pripremljene za priključak stanova. Drugi dio dolazi ispred stepeništa a to je zapravo na neki način i fasada zgrade i „držač“ stanova u kojemu se nalaze odgovarajuće rupe za stanove.  Zadnji dio zgrade su zapravo stanovi koji se priključuju na zgradu te se mogu izvaditi u bilo koje vrijeme. Na taj način dopuštamo čovjeku da u bilo koje vrijeme može birati mjesto za življenje jer već zapravo ima kupljeni stan koji može preseliti u bilo koje doba, bilo koji kontinent, bilo koji grad. Također kako mislimo riješiti pametno i jednostavno širenje gradova? Zgradu koju smo osmislili, zbog više dijelova od kojih se sastoji dopušta brzo i jednostavno širenje u visinu. Tako i kada se popune svi stanovi koji su bili prvobitno planirani, zgrada se može brzo dograditi u visinu tako da ima mjesta za všse stanova. Zgrada također ima i unutrašnje dvorište koja predstavlja neku sigurnost za roditelje ako se djeca igraju vani, mogu biti u dvorištu zgrade, a ne blizu ceste. Zašto smo odabrali neobičan oblik stanova? Oblik stana kojeg smo osmislili je u obliku saće odnosno u obliku šesterokuta. Čitali smo članke da pčele polako nestaju, a vrlo su bitne za opstanak biljaka na svijetu, a tu dolazi i da su bitan faktor za čovjekov život. Zbog toga smo osmislili stan u obliku saća da bi iz daljine zbog oblika privlačili pčele u blizinu prirode. Također za dovoljan dovod svjetla u stan nalazi se staklena stijena koja dopušta da cijeli stan bude osvijetljen. Uveli smo i višekatni stan. Čak i ako je samo jednosobni, postavili smo stepenice koje vode u spavaću sobu. Princip na koji su stanovi raspoređeni prema veličini, broju soba i kvadraturi.  Jednosobni je po izgledu i veličini jedna saća, dvosobni stan su dvije saće, dok je trosobni ili višesobni stan tri saće. Interijer stanova smo zamislili kao otvoreni prostor koji dopušta ljudima komunikaciju bilo da su u kuhinji, dnevnoj sobi ili blagovaonici. Otvoreni prostor isto tako dopušta svijetlu da se prostire po cijelom stanu jednako.

Materijali koji su potrebni za izgradnju? Ideja je da  kontrukcija zgrade je napravljena iz reciklirajućeg materijala, a stanovi printani 3D printerom. Zašto 3D printer? 3D printer iako je i sada sadašnjost  u budućnosti biti će normalna stvar i cesta i brža upotreba za izgradu. Danas je nešto takvo nemoguće izgraditi 3D printerom, no tehnologija napreduje, samostojeća kuća pomoću 3D printera je izgrađena stoga smo uvjereni da će nešto takvo nalik našem projektu odnosno neka više stambena zgrada moguće biti izgrađena. Plug-In sistem olakšao bi ljudima diljem svjeta život, svaki stan odnosno stan kao cjelinu moguće je priključiti na zgradu u visinu, u dužinu pa čak i kao samostojeća kuća. Svatko od  nas u budućnosti mogao bi birat mjesto za život i kao takavo priključiti se na određeno mjesto za to.