.

NAZIV RADA:

Trebević Staza

Ime i prezime: Almin Murić

Država: Crna Gora

Grad:  Rožaje

 

Kratka biografija:

Rođen 15.05.1992. godine u Tutinu,Srbija.

Osnovne studije završio na Arhitektonskom fakultetu na Univerzitet Dokuz Eylul u Izmiru, Turska. Dodatna usavršavanja stekao na stručnoj praksi u Njemackoj. Trenutno zivi i radi u Rožajama, Crna Gora. Aktivan je ucensnik domacih i internacionalnih konkursa iz oblasti arhitekture. Svoje radove je izlagao na izložbama u Turskoj, Italiji i Crnoj Gori.

Opis rada

Trebević Staza

Osnovni koncept intervencije na Trebević planini se zasniva na akupunkturskom pristupu. Postojeća betonska staza se posmatra kao cjelina , a nove intervencije se izvode na određenim mjestima staze u cilju prostornog unapređenja i iscjeljenja betonske strukture i uopšte lokacije Trebević planine. Postojeća a betonska struktura  se tretira kao trasa, ruta za cirkulaciju posjetilaca za koju su zakačene nove multifunkcionalne strukture. Novodizajnirane strukture su nasuprot betonskoj strukturi lake i pokretne konstrukcije, koje zajedno sa betonskom stazom stvaraju jedan simbiotski odnos sa ciljem da se pruži mogućnost za novi arhitektonski program na stazi. Na stazi su određena tri potencijalna ulaza tj. mjesta na kojim posjetioci mogu pristupiti istoj, na tim mjestima su instalirane konstrukcije 1, 5 i 10. Konstrukcije 2, 3, 4 su otvorenog ili poluotvornog karaktera koje imaju za cilj da prevashodno upoznaju posjetioce sa okruženjem na razlicitim levelima. Konstrukcije pružaju mogućnost  posjetiocu da sa trase siđe do tla šume,da se popne na visinu drveca , pa sve do konstrukcije posmatračnice koja pruža mogućnost panorame 360stepeni. Konstrukcije 6 I 7 su zamisljenje kao višenamenski paviljoni sa mogućnošću prilagođavanja za različite programe (workshop radonice, izlozbeni prostor, ekoloske ucionice u prirodi itd). Konstrukcije 8 i 9 su namijenjene za masovnije dogadjaje kao sto su koncerti, kino i pozorište na otvorenom. Cilj intervencije je da se ne ugrozi osnovna namjena staze, tako da se aktivnosti sankanja mogu odvijati nesmetano.

 

GRAFICKI PRILOZI: