.

NAZIV RADA:

Prostor mogucnosti

Ime i prezime: Marija Barović, Sara Pavlov, Natalija Šarlija

Država:Hrvatska

Grad:  Zagreb

 

Kratka biografija:

Marija Barović, rođena 1989.godine u Ljubljani, diplomirala na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2015.godine. Živi i radi u Zagrebu.

Sara Pavlov rođena 1985.godine u Trogiru, diplomirala na Fakultetu građevinarstva, arhitekture i geodezije u Spiltu 2010.godine. Radi u arhitektonskom uredu u Zagrebu.

Natalija Đarlija, rođena 1990.godine u Zadru, diplomirala na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2016.godine. Živi i radi u Zagrebu.

 

Opis rada

 

 

GRAFICKI PRILOZI: