.

NAZIV RADA:

Eko – Multi – Kulti

Ime i prezime: Radenka Kolarov, Jelena Dudaš

Država:Srbija

Grad:  Novi Sad

 

Kratka biografija:

Radenka Kolarov

Novi Sad/Srbija, kolar.rada@gmail.com

Diplomirala na Poljoprivrednom fakultet u Novom Sadu, sa prosečnom ocenom 9.45 i time stekla zvanje diplomiranog inženjera pejzažne arhitekture. Danas je na master studijama, takođe na pejzažnoj arhitekturi. U januaru 2016. godine se priključuje timu svetske internet platforme “Landscape Architects Network“, sa sedištem u Tel Avivu, Izrael, kao pisac, a od jula 2017. godine je stalni član još jedne svetske internet platforme – “Land8”, sa sedištem u Arlingtonu, Virdžinija, SAD. Učestvovala je i bila nagrađivana na mnogim konkursima, konferencijama i izložbama. Stipendista je MPNITR (Srbija) i “Studenica Foundation” (SAD). Takođe i osnivač NVO “Kreativna Industrija Viridis”.

 

Jelena Dudaš

Vrbas/Srbija, orhideja123456@gmail.com  

Osnovno obrazovanje na rusinskom jeziku završila je u Kucuri kao đak generacije, gimnaziju “Žarko Zrenjanin” u Vrbasu društveno jezičkog smera i bila je nosilac Vukove diplome. Danas je na master studijama na smeru hortikultura na Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu. Član je studentskog udruženja PUPA (Podmladak udruženja pejzažnih arhitekata), i zajedno sa njima je učestvovala na Novosadskoj jeseni i proleću, na retrospektivi 5. salona pejzažne arhitekture i Baby exit-u u Srbiji. Bila je jedna od inicijatora za formiranje Kucurskog udruženja mladih (KUM), gde organizujemo različita predavanja, jezičke i kreativne radionice, susrete mladih i druge društveno odgovorne aktivnosti.

Opis rada

Naziv projekta: Eko – Multi – Kulti

 

Opis projekta:

 

Projekat ''Eko – Multi – Kulti'' bi predstavljao jedinstveni, potpuno originalni i do sad ne primenjeni pristup u upotrebi i organizaciji prostora skijaške i bob staze na Trebeviću. Sam naziv projekta upućuje na tri ključna pojma kojim smo se vodili pri dizajniranju, a to su 1. Ekološki pristup, 2. Multifunkcionalnost i 3. Kulturološko osvešćenje. Projekat predviđa podelu staze na tri dela čime bi se naglasila njena svestrana upotreba, a sve bi bilo objedinjeno ''toplim'' bojama kao simbolom ponovnog buđenja i pokretanja prostora. Aktivnosti koje bi se sprovodile na svim stazama u toku zimskog perioda su rekreativno i takmičarsko bob skijanje i skijanje, dok bi u toku leta za sve ljubitelje sportova ovakav vid aktivnosti bio zamenjem parkurom, slobodnim penjanjem i drugim vidovima ekstremnih sportova. Ono što bi dalo identitet ovom prostoru jeste koncept eko – muzeja, koji je širom Evrope prepoznat kao izuzetno inovativan i potencijalan pristup spajanja prirode sa postojećim građevinskim konstrukcijama uz mogućnost pridodavanja umetničkih instalacija u prirodnom okruženju. Na našem podneblju ne postoji ni jedan eko – muzej, te bi idealno bilo izvesti jedan na upravo ovom prostoru kao simbolom pobede slobode. Staze bi u tom slučaju imale i funkciju izložbenog prostora, a takođe i funciju piste za održavanje raznih kulturnih dešavanja.

 

GRAFICKI PRILOZI: