.

NAZIV RADA:

ORGAN* OF THE CITY

Ime i prezime: Lara Brmbolić, Marko Blagec i Marko Friščić

Država:Hrvatska

Grad:  Zagreb

 

Kratka biografija:

PODACI O AUTORIMA: Lara Brmboliæ  & Marko Blagec & Marko Frišèiæ, Hrvatska | Croatia, blagec.marko@gmail.com

BIOGRAFIJA:

Lara Brmboliæ, Marko Blagec i Marko Frišèiæ diplomanti su i magistri arhitekture s Arhitektonskog fakulteta u Zagrebu. Svo troje su tokom studija sudjelovali u radu fakulteta putem demonstratura u svim spektrima arhitektonske djelatnosti (Katedre za graditeljsko naslijeðe; stanovanje; konstrukcije). 2016. nominirani su za Rektorovu nagradu. Pojedinaèno su sudjelovali na brojnim domaæim i meðunarodnim natjeèajima i izložbama (ISOVER: Madrid, 2017; Prilog rekonstrukciji Starog grada u Ivancu, 2017; W.a.Ve - Syria, 2017; Študentska delavnica Istra, 2015.).

Opis rada

ORGAN* OF THE CITY

1|eng. organ = grupa tkiva koja vrši specifičnu funkciju ili grupu funkcija u organizmu

2|eng. organ = složeno glazbalo s tipkama kojem se zvuk proizvodi prolaskom zraka kroz cijevi

Sarajevo je oduvijek bilo i ostalo simbol jedinstva - grad koji s lakoćom spaja naizgled nespojivo. Vitalan značaj olimpijskog centra, kako za povijest, tako i za budućnost grada te centralni položaj na Trebeviću - plućima Sarajeva, kroz igru semantike engleske riječi organ potaknuli su ideju spajanja zvuka i pokreta. Vraćanjem sportskog saržaja ovom prostoru zadržava se njegova osnovna funkcija sportskog centra - vitalnog, organskog dijela kompleksne dinamike Sarajevske svakodnevice. Ujedno, kinetička energija proizašla iz ljudskog kretanja, isprepletena prirodnim pojavama koristi se za stvaranje zvuka orgulja koji će zamijeniti zvuk topova i rafala koji su prije tridesetak godina odjekivali istim prostorom.

Svaka od tri staze rekonstruira se i prilagođava sportskim potrebama, a intervenira se demontažnim cijevima promijenjivog položaja u presjeku staze. Šuplje cijevi strujanjem zraka pretvaraju se u glazbeni instrument različitih tonova, izazvanih promjenama u duljini cijevi. Svaka staza sadrži po jednu glazbenu ljestvicu koje predstavljaju specifične melose tri naroda Bosne i Hercegovine. Prolaskom sportaša na stazi remeti se uobičajeni tok zraka kroz orgulje čime se stvara kinetička glazba - kaotična, a istovremeno ugodna i melodična, baš poput života u Sarajevu. Dinamika ljudi i prirode odražava se u dinamici glazbe. Cijevi su drvene, elementarne u materijalu i obliku, obrađene vatrom koja ih štiti i predstavlja memoriju na ratna stradanja - na spaljeni grad i ljušture topovskih granata koje sada proizvode melodiju grada.

 

GRAFICKI PRILOZI: