.

NAZIV RADA:

Cvjetnjak

Ime i prezime: Matija Kraljić

Država:Hrvatska

Grad:  Zagreb

 

Kratka biografija:

autor: Matija Kraljic

Zagreb, Hrvatska

mat.kraljic@gmail.com

Student arhitekture, Af Zagreb. https://mkraljic.com/

Opis rada

Cvjetnjak

lokacija_ implementacija novog programa i pratece invazivne infrastrukture na derutni sportski poligon se oslobada kvantitavnog i kvalitativnog referiranja na sadržaje neposrednog urbanog konteksta jer se ni program ni lokacija ne mogu valorizirati u realnim okvirima, što je posljedica narušenog sustava vrijednosti. u izvodenju morfološkog derivata lokacije, iskljucuje se i datost postojeceg reljefa brda, svodeci situaciju na betonsko korito u šumi, lokaciju neopterecenu uspomenama ili društvenom stvarnošcu.

koncept_ u takvom perverzno romanticnom postavu, korito je temelj za konstrukt slike prirode prirodnije od same prirode. plastenika s orhidejama. unutar jednoslojne napuhane plasticne opne, novi ne-program se obraca potrebi pojedinca za sintezom eskapizma i dokolice. nova arhitektura proširuje tok betonske konstrukcije dodatkom platformi stvarajuci mjesta susreta i okupljanja. volumen isprekidan novim infrastrukturnim tockama (servisi, ulazak te održavanje tlaka) i njegova filigranska prateca konstrukcija unatoc svojoj arteficijalnosti, pomažu ideji prirode da ponovno ude u prostor, kontrolirano se ispreplete i zavlada podrucjem.

 

GRAFICKI PRILOZI: