.

NAZIV RADA:

Međukorak

Ime i prezime: Nedim Hodžić, Tarik Veledar, Selma Vila

Država: Bosna i Hercegovina

Grad:  Sarajevo

 

Kratka biografija:

  1. NEDIM HODŽIC/ SARAJEVO/ BOSNA I HERCEGOVINA/ hodzic_nedim@hotmail.com

Roden 6. decembra 1994.godine u Sarajevu. Osnovnu školu pohadao u Sarajevu, a 2013. godine završava srednjoškolsko obrazovanje u Srednoj gradevinsko-geodetskoj školi u Sarajevu. Trenutno student 2.godine master studija na Arhitektonskom fakultetu u Sarajevu.

  1. TARIK VELEDAR/ MOSTAR/ BOSNA I HERCEGOVINA/ tarikv@hotmail.com

 

Roden 1. decembra 1994.godine u Goppingen-u u Njemackoj. Osnovnu školu pohadao u Mostaru, a 2013. godine završava srednjoškolsko obrazovanje u Gimnaziji Mostar. Trenutno student 2.godine master studija na Arhitektonskom fakultetu u Sarajevu.

 

  1. SELMA VILA/ MOSTAR/ BOSNA I HERCEGOVINA/ selmavila@yahoo.com

 

Roden 14. decembra 1994.godine u Heidelberg-u u Njemackoj. Osnovnu školu pohadala u Jablanici, a 2013. godine završava srednjoškolsko obrazovanje u Gimnaziji Mostar. Trenutno studentica 2.godine master studija na Arhitektonskom fakultetu u Sarajevu.

Opis rada

NAZIV: Medukorak

Primjerom korištenja bob staze na Trebevicu u periodu od završetka rata

pa do danas svjedocimo kako je ovaj prostor sebe ponudio korisnicima,

ustupajuci svoje resurse on omogucava korisniku da bilo koji dio prilagodi svojim afinitetima

razvijajuci mu osjecaj potpune slobode. Ovim rješenjem se zastupa stav da vrijednost

koju je prostor nekada imao postepeno, ali u potpunosti bude vracena, te da ovaj kompleks

ucini svjetski poznatom lokacijom, kako zbog funkcije tako i zbog veoma teške historije koja ju je obilježila.

Ovako velik obuhvat i investiciju nastojimo podijeliti u više zasebnih faza koje vode do konacnog cilja.

Koncept u centru promatranja postavlja svakodnevnog korisnika, povecavajuci mu slobodu koju vec sada osjeca,

vodeci racuna o vracaju primarne funkcije bob staze. Cijeli kompleks je sada obogacen raznim tipovima servisnih

i uslužnih sadržaja koji se zasebno mogu integrisati, a koji korisniku pružaju citav spekar novih mogucnosti korištenja prostora.

Obzirom na blizinu grada i dobru pristupacnost moguca je i nocna aktivacija prostora

koja u potpunosti daje novi identitet i doživljaj ovog prostora. Primarna intervencija se ogleda

u postavljanju novih putokaza i signalizacije kako bi se olašalo snalaženje u prostoru, a korisnik raspolagao

informacijama i mogucnostima lokacije. Kolski i pješacki putevi su jasno naglašeni i odvojeni kako bi se izbjegao

konflikt usljed preplitanja. Sloboda je na kraju samo rezultat mogucnosti kojima korisnik raspolaže.

 

GRAFICKI PRILOZI: