.

NAZIV RADA:

3Tplay/Trebević Treasure Trail

Ime i prezime: Fatima Musić, Ervin Mehmedagić

Država: Bosna i Hercegovina

Grad:  Sarajevo

 

Kratka biografija:

FATIMA MUSIĆ (+387 61 33 77 88  e-mail: ftmmsc@gmail.com)

Roğena u Sarajevu 3.1.1993.god.

Osnovnu i srednju školu završila u Sarajevu, trenutno apsolventica Arhitektonskog fakulteta u Sarajevu.

Vodi ironièan �ivot.

 

ERVIN MEHMEDAGIĆ (+387 62 70 01 77  e-mail: daj_ne_pitaj@hotmail.com)

Roğen u Skopju 11.5.1992.god.

Osnovnu i srednju školu završio u Sarajevu, trenutno apsolvent Arhitektonskog fakulteta u Sarajevu.

U�iva u pisanju biografije minut pred predaju konkursa.

Opis rada

3Tplay / Trebević Treasure TrailIdentitet Bob staze na Trebeviću predstavlja višeslojnu mrežu značenja, jednako bogat i opterećen historijom,

u svakom trenutku individualan, zajednički i ničiji. Prostor slobode u ovom kontekstu istovremeno je živ i mrtav,

dok se pravila korištenja obrazuju samoinicijativno unutar betonske ljušture, stvarajući sopstvenu, posebnu kulturu.

 

Analitička zapažanja in situ pokazala su da je bob staza, kao i Trebević, izuzetno atraktivan prostor rekreacije sa

velikom fluktuacijom korisnika različtih kategorija. Prateći trend aktivacije Trebevića razumno je zaključiti da će

se broj korisnika povećavati, a samim tim i ponuda sadržaja, kao i moguće negativne posljedice po okolinu.

U slučaju Trebevića smatramo da je jednako bitno zaštiti određene fizičke strukture i njihov duhovni život, kao i

prirodnu okolinu, pri čemu bob staza predstavlja jedinstven spoj sve tri kategorije.

 

Shodno tome, koncept 3Tplay u svom ishodištu se zalaže sa zadržavanje bob staze u stanju u kojem se trenutno nalazi,

sa postojećim grafitima, oštećenjima i vegetacijom, kao ključnim odrednicama njenog identiteta. Sadržaj koji se uvodi

kao arhitektonska intervencija izmješta se u ne-fizički prostor, kao sistem potpore i promocije postojećeg kvaliteta

Trebevića.

 

Trebević Treasure Trail zamišljen je kao aplikacija za smart phone, interaktivna igra planinarenja i augmentirane

realnosti. Duž betonske ljušture pruža se šetačka ruta sa obilježenim fokusnim tačkama, strateški odabranim po  

kvalitetu vizura ili kulturnom značaju. Igrica u sistem nagrada uvezuje i edukativni karakter kroz kvizove o bob

stazi, Trebeviću ili Sarajevu, sa ciljem generiranja interesa šire javnosti. Budući da su mogućnosti primjene

modela široke, planira se umrežavanje sa drugim turističkim, kulturnim i ugostiteljskim sadržajima Trebevića

i Sarajeva, kroz uvođenje sopstvene kripto-valute kroz koju bi se mogli ostvariti popusti na ulaznice za muzeje

ili događaje, karte za javni saobraćaj, turistički i ugostiteljski sadržaj.  Aplikacija je planirana na principu

otvorene plaforme i dinamičnog razvoja, pri čemu ostavlja prostor za učešće većeg broja profesionalaca ili amatera

u kreiranju fantasy trail-ova koji bi se sezonski mijenjali na osnovu javnih konkursa. Ukoliko bi se ovakav pristup

pokazao uspješnim na primjeru bob staze, bilo bi ga moguće modifikovati i aplicirati na druga područja grada. 

GRAFICKI PRILOZI: