.

NAZIV RADA:

PROSTOR IZMEDJU NAS

Ime i prezime: Bojana Kovačević, Aleksandra Mihajlović

Država: Srbija

Grad:  Beograd

 

Kratka biografija:

Naziv autorskog tima: MINIMAL

autorski tim: Bojana Kovacevic, master. inž. arh.

Aleksandra Mihajlovic, master. inž. arh

Republika Srbija, Beograd

e-mail: bojanaengl@gmail.com

       amihajlovic.arch@gmail.com

 

Bojana Kovacevic

Rodena 1988. godine u Užicu.

Diplomirala na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2012. godine.

U saradnji sa arhitektom Stevanom Žuticem rad na enterijeru izložbenog salona

“Seeddesign”, Bec, Austrija -enterijer je konceptualno zasnovan na ideji pozorišne

scene pripremljene za performans –igra boja i odsjaja sazardalim celikom kao materijalom.

U saradnji sa arhitektom Jovanom Mitrovicem rad na prvoj betonskoj kuci u Beogradu -

ceo enterijer ieksterijer su konceptualno osmišljeni u natur betonu.

Tokom zaposlenja u Mašinoprojekt kompaniji, rad na idejnom projektu Palate pravde u Kragujevcu.

Ucešce na konkursu - New York Sky Condo, 2016. godine

Ucešce na konkursu - spomenik dr Zoranu Đindicu, 2017. godine u saradnji sa arhitektama Živojinom

Karapešicem i Anjom Aleksic.

Publikacija “Pozorište kao heterotopija” Novi polis, novipolis.www.rs

 

Aleksandra Mihajlovic

Rodena 1990. godine u Beogradu.

Diplomirala na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2014. godine.

Nakon završenih master studija radno iskustvo sticala u studiju V2W Architects u Briselu.

U saradnji sa arhitektom Gaëtan Van de Wyerom rad na  projektima Orange 40 u Briselu i Ramponeau u Parizu.

U saradnji sa biologom Laurence Vanneyre Vannier rad na projektu Longuevie 41 u okviru ovog projekta se

istražuje koncept zelenih fasada “Aquaponics” . Tokom zaposlenja u Mašinoprojekt kompaniji, rad na

izvodjadkom projektu i projektu enterijera Sirius Biznis Centra.

Trenutno zaposlenje u firmi “Exterior Solution”, rad na nizu projekata na teritoriji Sjedninjenih Americkih Država i Kanade.

 

Online portfolio: https://issuu.com/aleksandramihajlovic/docs/portfolio

Opis rada

PROSTOR IZMEDJU NAS

 

Tema ovog projekta obradjuje istraživanje o izražavanju vanprostornih fenomena angažovanjem cula u

kontekstu memorijalnog nasledja lokacije.Staza za bob i sankanje, izgradjena je u okviru priprema za Zimske

olimpijske igre, danas odiše nestajanjem njenog autoriteta kao fizicke pojavnosti. Ispunjena je elementima

kontradikcije i izražene entropije. Oslanjajuci se na nekadašnje motive lokacije skijališta i bob staze razvija

se ideja tematskog parka, kao novi epitet lokacije. Rešavanje problema ogleda se u stvaranju nove margine koja

bi bila prostor izmedju, kontemplativno mesto na planini Trebevic, stvaranjem novih funkcionalnih elemenata,

novih dogadjaja u prostoru, kao i vizuelne podrške geometriji koju ovaj prostor nudi. Koliko je važna erozija

granice u prostoru, toliko je važno i formiranje zone koja prati logiku samog memorijalnog nasledja.

 

Tematski park koji anticipira iskustvo prostora kao culnog fenomena za razliku od percepcije objekta kao ciste

forme. Uloga parka je duhovna i simbolicka, koja je podsticaj i sredstvo kontemplacije.  Praznina koja dotice

dogadjaje anticipira prostor doživljaja. Površine, slike, lica reflektuju doživljaj dogadjaja kao novu osobenost

prostora. Dogadjaji se oblikuju u domenu mogucnosti da povežu svako jedinstvo i svaku razlicitost.

 

Pojavnost kontemplativnog tematskog parka kao izraz ravnotežnog stanja koje se stvara izmedju svih ukljucenih

aktera u kreiranju prostora, stvaraju?i mesto gde ce se odvijati socijalni, kulturološki i duhovni život.

Park je fizicki i iskustveno podeljen u tri celine: celina otelotvorenja, memorijalna celina i celina zajedništva.

 

GRAFICKI PRILOZI: