IZLOŽBE 2019:

Izložba Bauhaus 100

Arhitektonsko-urbanistički konkurs konceptualne ideje trga sa vidikovcem na Ciglanama (Sarajevo)

Izložba sadrži 20 prijedloga sa konkursa za mlade arhitekte, dizajnere, studente i pripadnike srodnih zanimanje a  čiji će pobjednici biti proglašeni tokom Dana arhitekture 2019. Konkurs se organizuje u partnerstvu sa Goethe-Institut Bosnien und Herzegowina i Asocijacija arhitekata u BiH, povodom obilježavanja 100 godina od osnivanja Bauhaus škole za arhitekturu i primjenjenu umjetnost. Pokrovitelj konkursa je Opština Centar Sarajevo.

Zbog složene strukture sustava i posebnih uslova gradnje, ovaj veliki stambeni blok izgrađen je krajem 80-ih. Budući da su na vrhu kompleksa stanovi i postoji značajna razlika u visini, instaliran je kosi lift, koji je sada u procesu obnove. Lift je ponovo u finkciji od 2019. godine. Natjecateljski zadatak uključuje projektiranje zone lifta i instalacije vidikovca “Belvedere Selman Selmanagić” na zadnjoj stanici kosog lifta.

Projektni zadatak predviđa izgradnju trga sa vidikovcem na području naselja Ciglane u Sarajevu. Osnovni cilj projektnog zadatka jeste aktivacija urbane mikro-lokacije i dopuna postojećeg sistema trgova i pješačkih zona.

bauhaus imaginista

Goethe Institute putujuća izložba

Predstavlja izložbenu strukturu koju je osmislio Luca Frei

bauhaus imaginista je veliki internacionalni projekat koji obilježava stotu godišnjucu Bauhausa. Cilj bauhaus imaginista jeste potaći promišljanje o školi iz globalne perspektive kao i njena zaplitanja u stoljeće velikih geopolitičkih promjena. Tri poglavlja ove velike izložbe su tokom 2018. Godine otputovala otputovala u Hangzhpi, Sao Paulo, Moskvu, Kioto i Delhi. Kuliminacija ovih izložbi će se desiti na izložbi u Kući svjetske kulture (HKW) u 2019.

Kako bi se ovaj projekat približio široj mreži Goethe-Instituta koji nisu ubili u mogućnosti da proprate spomenute izložbe, bauhaus imaginista kuratori su započeli manju izložbu čiji cilj jeste da putuje u internacionalne Goethe institute. Cijeli projekat bauhaus imaginista počinje od prikazivanja 4 ključna Gegenstande koji ibjašnjavaju  širok dijapazon tema koja su vezane za školu. 4 gegenstande  predstavljaju Bauhaus Manifesto, Walter Gropius (1919); ein bauhaus film collage, Marcel Breuer (1926); Carpet a drawing by Paul Klee (1927) i Reflektorisches Lichstpiel, Kurt Schwerdfeger’s (1922) (film)

Luca Frei je bio zadužen za dizajn izložbene strukture koja je jednim dijelom skulptura, a drugim dijelom izložba arhitekture koju posjetitelji mogu da koriste kako bi se upoznali više sa bauhaus imaginista. Pored strukture će se nalaziti računarski terminal na kojem gosti mogu da prođu kroz bauhaus imaginista online žurnale, isprintaju vizualni i tekstualni material te da ga sastave u dokumentima predviđenim za to.

bauhaus imaginista je zajednički projekat Bauhaus Kooperation Berlin Dessau Weimar, Goethe-Instituta I Haus der Kulturen der Welt, koji je osnovalo Ministarstvo vanjskih poslova I Federalna fondacija kulture kao događaj koji obilježava 100 godina Bauhausa.

Josef Albers | Black Mountain College student in costume for Valentine’s Day Ball, 1940

Reflecting Color-Light-Play, 1922 | Reconstructed apparatus 2016

Kurt Schwerdtfeger, University of Ife in Ile-Ife, Nigeria | Architects: Arieh Sharon, Eldar Sharon

Cover catalog bauhaus imaginista