Izlozba 'Kontinuirani enterijer'

Kroz niz radionica i istraživačkih panela, organizacija LIFT - prostorne inicijative i Asocijacija Arhitekata BIH, istražili su dobre prakse, upoznali intrigantne ideje, otkrili nepoznate želje i skrivene mogućnosti Kontinuiranog Enterijera, nastale na prostoru od Švicarske na sjeveru do Turske na jugu Europe.

 

Plod istraživanja i tematskih radionica koje su organizirana tokom mjeseca marta i aprila  u Sarajevu i Rijeci služe kao podloga za tematsku izložbu ‘Kontinuirani Enterijer’, koja će biti postavljena u Zemaljskom muzeju Bosne i Hercegovine u Sarajevu.

 

Kontinuirani enterijer

 

Globalni svijet se putem svojih različitih politika, ekologija, ekonomija i infrastrukturnih mreža, proširio i međusobno povezao u specifičnu i dosad neviđenu strukturu ruralnog i suburbanog pejzaža, kako na nacionalnoj, međunarodnoj, tako i na kontinentalnoj osnovi.

Unutar takvih odnosa nestaje klasično selo i ruralni razvoj, gradovi gube prepoznatljive oblike, gdje infrastrukture energije i digitalne kulture umrežavaju ljude i teritorij u kontinuiranu arhitekturu.

Moć i kontrola izmješteni su iz lokalnog i fizičkog prostora u virtuelno i nematerijalno. Snažni mediji, ekonomije, BIG data, te njihova moć i uticaj postali su lebdeći i neuhvatljivi.

Komfor, sigurnost, "smart", održivi razvoj i njihova kontrola potpuno su uslovili prostore oko nas. Živimo u prostoru kontinuiranog enterijera.