.

NAZIV RADA:

Prostorna mreža interakcije

Ime i prezime: Marko Gavrilović

Država: Hrvatska

Grad: /

 

Kratka biografija:

/

Opis rada

Prostorna mreža interakcije povezuje ljude određenog podneblja ili interesovanja sa ciljem razmene podataka, predmeta, iskustava...

... S jedne strane, ovu mrežu čine fizički prostori interakcije, ulice, trgovi, kulturni centri, alternativni kulturni centri, i slično. A sa druge, ljudi koji učestvuju u razmeni zajedno sa predmetom njihove razmene (energijom, znanjem i imovinom)...

... Sabirne tačke i trase mreža međusobno se mimoilaze, ali i prepliću i grupišu, bilo da se radi o mrežema koje povezuju ljude istih interesovanja u oblasti politike, kulture, proizvodnih delatnosti, hobija, ...