.

NAZIV RADA:

Fenomen transparentnosti: mapiranje transformacija gradskog pejzaža

Ime i prezime: Snežana Zlatković

Država: Srbija

Grad:  Beograd

 

Kratka biografija:

Arhitekt, od 2013. student doktorskih akademskih studija Arhitektonskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Sa istraživanjem učestvuje na internacionalnim konferencijama i konkursima, među kojima su neki od radova nagrađeni, ili odabrani kao najuži krug radova za izlaganje (Drawing Futures Book, Bartlett School of Architecture, UCL; Drawing of the Year 2016, The Aarhus School of Architecture, Denmark (Special Mention); On Architecture: Scale of Design from Micro to Macro - New Media, STRAND (Recognition Award), itd.). Od 2014. godine radi kao arhitekta u Energoprojektu.

Opis rada

Osnovni cilj eksperimenata sprovedenih tokom istraživanja na doktorskim akademskim studijama je da ispitaju putem crteža kao specifične vrste kritičkog alata uticaj fenomena transparentnosti na transformacije gradskog pejzaža i utvrdE fenomenološka značenja koja bi služila procesu projektovanja. Značaj ovog pitanja proističe iz činjenice da je grad kao najkompleksniji artefakt trajno promenio tlo na kome je nastao; on se analizira kao najreprezentativniji primer heterogene urbane strukture. Brzina promena na gusto izgrađenom tlu donosi nove nerazjašnjene fenomene. Transformacije heterogene urbane strukture preokrenule su grad u novu fazu interpretacija fenomenoloških vrednosti, i uvećale broj elemenata komunikativnosti u arhitekturi. Stalni proces preobražavanja grada ima svoj dinamičan ritam. Prva dva dela procesa istražuju uticaj transparentnosti dekodiranjem (ne)vidljivih transformacija gradskog pejzaža ka mapiranju fragmenata preseka između individualnih atmosfera. Nakon spajanja aktivnosti statičnih i dinamičnih stanja fenomena transparentnosti, četvrti sloj vrši smenu percepcije približavanjem i udaljavanjem ― od grada kao celine, ka njegovim pojedinačnim prostornim vrednostima i specifičnim aspektima. Analiza se završava sa (de)fragmentisanim čitanjem putem crteža kao kritičkog alata za rešavanje prostornih konflikata. Sloj po sloj, preložena metodologija utvrđuje uticaj fenomena transparentnosti na arhitektonski proces projektovanja, kao i njegov značaj za promišljanje i razumevanje problema i potencijala transformacija gradskog pejzaža.